Tag Archives: usługi remontowo – budowlane

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem pluralistycz- i nym, które przyjmuję, owe „konkretne kształty” wartości  są odrębnymi wartościami. Bowiem wartość estetyczna przed­miotu zależy bardzo ściśle od konkretnych zmysłowych, for­malnych i semantycznych osobliwości cech tego przedmiotu. Dodajmy, że często drobna zmiana jakości przedmiotu powo­duje duże zmiany jego walorów ekspresyjnych. Wymownym przykładem bywają minimalne różnice czysto aktustycznych ] parametrów jakiejś kompozycji w interpretacji różnych dy­rygentów, przynoszące znaczne odrębności w warstwie ekspre­syjnej lub emocjonalnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!

ZASPOKOJENIE SWYCH POTRZEB

Człowiek potrzebuje mieć także prawo do zaspokojenia swych zachcianek. Gehlen wyraża to paradoksalnie podkreślając, że człowiek posiada „potrzebę potrzeb, które wychodzą poza mi­nimum egzystencji” \ Zdaniem Gehlena doniosłe, kulturotwórcze znaczenie po­siada hiatus, dystans pomiędzy potrzebą a jej zaspokojeniem. Ów hiatus człowiek wypełnia swym działaniem. Działanie, to stanowi nieograniczony proces zapośredniczenia. Podlega ono nieustannej instrumentalizacji. Powstają coraz to inne narzę­dzia pośredniczące w działaniu człowieka, a sam moment za­spokojenia potrzeby ulega nieustannemu przesunięciu, wraz z narodzinami nowych potrzeb, ku wciąż projektowanej przy­szłości.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!